Entradas

Mostrando entradas de 2017

沖縄空手・伝統派・極真の型を比べてみたOkinawa, Shotokan, Kyokushin, Karate Kata comparison